war 1

วันแห่งความสงบสุขของโลก (สิ้นสุดสงครามเย็น)

วันแห่งความสงบสุข (สิ้นสุดสงครามเย็น) วันที่โลกรอคอยก็มาถึงเนื่องจากเป็นสงครามที่กินเวลามายาวนานเหลือเกินนั่นก็คือ วันแห่งความสงบสุข (สิ้นสุดสงครามเย็น) การสิ้นสุดของสงครามเย็น ใน ค.ศ.1985 ประธานาธิบดี (Mikhail Gorbachev)หรือ “ฮาอิล กอร์บาชอฟ” นำของสหภาพโซเวียตได้ปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเน้นการดำเนินนโยบายร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อแก้ปัญหาระดับโลก เช่น ปัญหาความอดอยาก ปัญหานิวเคลียร์ เป็นต้น ภาพตัวอย่างประวัติศาสตร์สงครามเย็นระหว่าง สหรัฐ-เวียดนาม      เป็นภาพที่สะเทือนจิตใจเหล่ามนุษยชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาทั้งหมดคือผลพวงหลังจากสงครามที่ประชากรหรือคนทั้งโลกได้รับผลกระทบไปตามๆกัน เรียกว่า ผลกระทบแบบ โดมิโน แม้ในปัจจุบันก็ยังมีผลกระทบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ในการแก้ปัญหาครั้งนั้น กอร์บาชอฟ […]

zs

ประวัติศาสต์ สงครามเย็น (จิตวิทยา)

ประวัติศาสต์สงครามเย็น สงครามเย็น คือสงครามทางจิตวิทยาของประเทศที่มีทรัพยากรที่ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรืออาวุธที่ทันสมัยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศมหาอำนาจ ซึ่งก็จะมีอยู่สองฝ่ายที่อาวุธเหล่านี้เท่าเทียมกัน และค่อยๆกลืนกินจิตวิญญาณของมนุษยชาติไปทีละนิดๆจนกว่าผลของสงครามจะยุติลง แต่วันนั้นคงจะดูริบหรี่ลงเรื่อยๆ เนื่องจากประเทศมหาอำนาจต่างพากันไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกัน สงครามเย็นปัจจุยันยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าบางคนจะมองเห็นแต่สงครามร้อนที่ต่อสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน คือสู้กันแบบชัดเจนและใช้ระยะเวลาที่สั้น ส่วนสงครามเย็นคือประเทศมหาอำนาจทั้ง 2 ฝ่ายต่างแข่งขันกัน โดยการซุ่มพยายามสร้างแสนยานุภาพทางการทหารของตนไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม ที่บอกว่าซุ่มก็เพราะว่าเป็นความลับสุดยอดที่จะเผยให้อีกฝ่ายรู้ไม่ได้เลยในแผนการต่อสู้ของตน คือต่างฝ่ายต่างไม่รู้โดยประเทศมหาอำนาจจะไม่ทำสงครามกันโดยตรง แต่จะสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าทำสงครามแทน ซึ่งวิธีแบบนี้เรียกว่า “Proxy war” หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามตัวแทนเหตุที่เรียก สงครามเย็น เนื่องจากเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจ โดยใช้จิตวิทยา ไม่ได้นำพาไปสู่การต่อสู้ด้วยกำลังทหารโดยตรงอย่าง สงครามร้อน.